راهنما

به سامانه طراحی سیستم زمین شبکه‌های توزیع خوش آمدید. از همکاران محترم تقاضا داریم تا با ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در مسیر بهبود تجربه کاربری و کارایی نرم‌افزار یاری نمایند.

راهنمای برنامه «نرم‌افزار محاسبه مقاومت سیستم زمین فشار متوسط»

این نرم‌افزار به منظور تسهیل روند طراحی سیستم زمین فشار متوسط پست‌های توزیع طراحی گردیده است. روند طراحی در این برنامه از محاسبات اتصال کوتاه، تحلیل حفاظتی، محاسبات ایمنی و تخمین مقاومت مناسب برای سیستم زمین تشکیل شده است. لذا برای رسیدن به بهترین پاسخ در هر بخش نیاز است تا مدل‌سازی اجزا به طور صحیح و دقیق پیاده سازی گردد. در ادامه در یک فایل ویدیویی اقدام به تشریح روند کار با این ماژول از نرم‌افزار می‌شود.

ورود به برنامه

با ورود به «صفحه نرم‌افزار محاسبه مقاومت سیستم زمین فشار متوسط» کاربر با فرم ورود اطلاعات شبیه‌سازی روبرو می‌شود. اگر این نخستین باری باشد که ورود به برنامه صورت گرفته، شمار کادرهای ورود اطلاعات محدود به 6 گزینه خواهد بود. در بخش بالا سمت راست یک آیکون با شمای یک چرخ دنده به همراه عبارت «ورود به صفحه تنظیمات» وجود دارد. با کلیک بر روی این آیکون به صفحه تنظیمات وارد می‌شویم:

صفحه تنظیمات

گزینه‌های موجود در صفحه تنظیمات و توضیحات مربوط به هر یک در ادامه ارائه گردیده است:

ولتاژ بر حسب کیلوولت:

در این فیلد ولتاژ پست فوق توزیع از بین دو گزینه 20 و 33 کیلوولت قابل انتخاب است. فرض بر آن است که خط واصل پست توزیع تحت مطالعه و پست فوق توزیع در این سطح ولتاژ کار می‌کند.

استاندارد محاسبات ایمنی:

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در طراحی سیستم‌های زمین پتانسیل تماس مجاز است. در این فیلد از بین دو استاندارد BS50522 و IEEE80 اقدام به انتخاب می‌شود. در تعیین مقادیر مجاز مربوط به استاندارد BS50522 فرض به پا داشتن کفش برای شخص در نظر گرفته شده است. در استاندارد IEEE80 نیز 4 گزینه قابل انتخاب بسته به وزن شخص و نیز فرض و یا عدم فرض یک پوشش سطحی در نظر گرفته شده است. در صورتی که کاربر هر یک از استانداردهای IEEE را انتخاب کند ممکن است نیاز به وارد نمودن مقدار مقاومت مخصوص خاک و پوشش سطحی داشته باشد.

روش اجرای محاسبات حفاظتی:

دو روش برای این کار در تنظیمات در نظر گرفته شده است. در اولین روش نرم افزار با فرض یک تنظیم اولیه از پیش تعیین شده اقدام به تخمین زمان پاکسازی خطا میکند. توجه داشته باشید که این گزینه به هیچ وجه جایگزین تنظیمات دقیق نبوده و صرفا برای ارائه یک دید از وضعیت حفاظتی شبکه ارائه گشته است. فرضیات در نظر گرفته شده در این روش عبارتند از: جریان پیک آپ برابر با 90 آمپر ، مشخصه معکوس زمانی نرمال IEC ، TMS به گونه ای تعیین میشود تا زمان عملکرد حفاظت برای خطایی در ابتدای خط به 0.2 ثانیه محدود گردد و در انتها یک حاشیه اطمینان 0.15 ثانیه ای برای زمان عملکرد نیز در نظر گرفته میشود.

خط از چند قسمت تشکیل شده است؟:

از آن جا که ممکن است خط واصل پست توزیع و فوق توزیع در طول مسیر خود از چند مقطع و یا چند آرایش گوناگون تشکیل شده باشد، در این نرم‌افزار این امکان دیده شده است که بتوان خط را به صورت تکه تکه مدلسازی کرد. حداکثر تعداد قسمت ها برابر با 6 عدد در نظر گرفته شده و کاربر میتواند طول و نوع هر یک از قسمت های ذکر شده را در صفحه ورودیهای نرم افزار تعیین نماید.

روش مدلسازی پست:

روش 1 - در این روش یک ترانسفورماتور زمین برای پست در نظر گرفته شده و امپدانس آن به گونه ای تعیین میشود که جریان خطای زمین را به جریان نامی ترانسفورماتورهای پست محدود نماید. توجه داشته باشید که این فرض در اکثر پست های توزیع با ولتاژ خروجی 20 کیلوولت صادق است. برای حالات غیر فرض یاد شده میبایست از سایر روش های مطرح شده در ادامه استفاده شود.

روش 2 - در این روش کاربر میتواند پست را به صورت یک منبع مدل کرده و امپدانس های توالی صفر، یک و دو این منبع را به صورت دستی وارد نماید.

روش 3 - مشخصات پست با تعیین مشخصات ترانسفورماتور آن تعیین گردد (درصورتی که پست یک ترانسفورماتور داشته باشد.)

روش 4 - مشخصات پست با تعیین مشخصات ترانسفورماتورهای آن تعیین گردد (برای حالتی که پست دارای دو ترانسفورماتور باشد)

اطلاعات مربوط به خطوط کاربر:

در این نرم افزار کاربر میتواند با تعریف امپدانس واحد طول 2 خط اقدام به تعریف مدل خط خود نماید. این 2 مدل در صفحه ورودیهای نرم افزار قابل استفاده هستند. توجه داشته باشید که در صورتی که در صفحه ورودی های نرم‌افزار از خطوط تعریف شده توسط کاربر استفاده میکند، فیلد تعیین هادی در تعیین امپدانس و مشخصات خط بی تاثیر میگردد.