طراحی سیستم زمین

تسهیل در محاسبات و طراحی


برای حصول اطمینان از ایمنی طراحی علاوه بر مطالعات مربوط به خاک و مقاومت زمین الکترودها، محاسبات اتصال کوتاه و مطالعات حفاظتی نیز تاثیر چشمگیری بر روی طرح نهایی سیستم زمین دارند. هدف از این نرم افزار ارائه ابزارهای محاسباتی مورد نیاز برای طراحی سیستم های زمین و تسهیل روند طراحی ضمن رعایت الزامات ایمنی است.

(دسترسی زودهنگام)

سیستم اتصال زمین در شبکه‌های توزیع


شبکه‌های توزیع در سطح شهرها و روستاها، مراکز تجاری-صنعتی و محله‌های مسکونی گسترده شده و ایمنی آن‌ها علاوه بر کارکنان صنعت برق بر عموم مردم نیز اثرگذار است. از این رو طراحی مناسب و ایمن آنها اهمیت زیادی داشته و نیاز به ابزارهایی وجود دارد که ضمن سازگاری با استانداردهای ملی و بین‌المللی قادر به ... (برای ادامه بحث به ادامه مطلب رجوع فرمایید)

مطالعه ادامه بحث...

جعبه ابزار ارتینگ


جعبه ابزار ارتینگ ماژولی از نرم افزار earthdesign.ir است که در آن در قالب ابزارکهایی اقدام به اجرا و پیاده سازی انواع محاسبات مطرح در زمینه طراحی و اجرای سیستم های زمین شده است. این ابزارکها شامل طیفی از ابزارهای لازم برای محاسبه مقاومت سیستم های زمین متداول و نیز برخی از محاسبات تکمیلی حوزه ارتینگ می‌شود.

مطالعه ادامه بحث...